Stypendia i nagrody sportowe Urzędu Marszałkowskiego

W dniu 30 października br. Sejmik Województwa Podkarpackiego przyjął uchwały zmieniające dotychczasowe warunki przyznawania stypendiów sportowych i nagród dla zawodników, trenerów i działaczy.

Najważniejsze zmiany:

  • Nowe druki wniosków,
  • Wysokości stypendiów i nagród,
  • Zrównanie wysokości stypendiów w konkurencjach drużynowych i wieloosobowych z indywidualnymi,
  • Wypłata stypendiów kwartalnie,
  • Do nagrody za osiągnięcia sportowe kwalifikuje się również zajęcie miejsca 4-8 na Mistrzostwach Świata Seniorów i Igrzyskach Olimpijskich,
  • Nagroda za osiągnięcia w działalności sportowej nie może być przyznawana częściej niż raz na 3 lata

Niezmiennie nabór wniosków prowadzony jest do 31 grudnia każdego roku.

Wszystkie szczegóły znajdują się na stronie: https://podkarpackie.pl/index.php/sport/stypendia-i-nagrody