POZLA

Władze Podkarpackiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki

Skład Zarządu

 • Michał Tittinger – Prezes
 • Krzysztof Sugier – Wiceprezes ds. organizacyjnych
 • Stanisław Zioło – Wiceprezes ds. szkoleniowych
 • Paweł Drapała – Skarbnik
 • Jacek Bigus – Sekretarz
 • Mirosław Wierzbicki – Woj. Rada Trenerów
 • Ryszard Kądziołka – Woj. Kolegium Sędziów
 • Julian Zięba
 • Piotr Kowal

Komisja Rewizyjna

 • Ryszard Franuszkiewicz – Przewodniczący
 • Ryszard Majchrowicz
 • Tomasz Socha

Władze Związku w kadencji 2021 – 2024, wybrane na VI Walnym Zjeździe Delegatów POZLA
w Kolbuszowej w dniu 21.06.2021