POZLA

Władze Podkarpackiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki

Skład Zarządu

 • Janusz Mazur – Prezes
 • Krzysztof Sugier – Wiceprezes ds. organizacyjnych
 • Stanisław Zioło – Wiceprezes ds. szkoleniowych
 • Michał Tittinger – Skarbnik
 • Jacek Bigus – Sekretarz
 • wakat – Woj. Rada Trenerów
 • Ryszard Kądziołka – Woj. Kolegium Sędziów
 • Julian Zięba
 • Stanisław Anioł

Komisja Rewizyjna

 • Ryszard Majchrowicz – Przewodniczący
 • Mieczysław Pikor
 • Adam Lichy

Władze Związku w kadencji 2016 – 2020, wybrane na V Walnym Zjeździe Delegatów POZLA
w Rzeszowie w dniu 01.10.2016