Kontakt

Adres: 35-111 Rzeszów, ul. Wyspiańskiego 22
Tel/fax: 17 853 06 44
e-mail: [email protected]; [email protected]
strona internetowa: www.pozla.pl
NIP: 813-10-90-605
numer rachunku bankowego: 57 8642 1126 2012 1145 1826 0001