Wojewódzkie Kolegium Sędziów

Zarząd Wojewódzkiego Kolegium Sędziów wybrany na Walnym Zebraniu Delegatów WKS w Rzeszowie w dniu 2 października 2016:
1. Ryszard Kądziołka – Przewodniczący
2. Marek Dyduła – Wiceprzewodniczący
3. Marcin Tulej – Wiceprzewodniczący
4. Kinga Szczęch – Sekretarz
5. Paweł Drapała – Członek
6. Ryszard Majchrowicz – Członek
7. Rafał Miąsik – Członek

Informacje WKS:

1. Zjazd Delegatów Centralnego Kolegium Sędziów
W dniach 3-4.12.2016 w Spale odbył się Zjazd Delegatów CKS, w którym udział brało 5 delegatów z naszego województwa: Marzena Kulig, Adam Lichy, Ryszard Majchrowicz, Ryszard Kądziołka i Paweł Drapała. Podczas zjazdu odbyły się wybory do Centralnego Kolegium Sędziów. Jedynym kandydatem na Przewodniczącego CKS był kol. Filip Moterski z Łodzi. W głosowaniu tajnym uzyskał 37 głosów i został nowym Przewodniczącym CKS na lata 2016-2020.
W wyborach do Zarządu Centralnego Kolegium Sędziów z naszego WKS zgłoszeni zostali Marzena Kulig oraz Ryszard Kądziołka, niestety żadne z nich nie otrzymało wystarczającej liczby głosów.

2. Szkolenie sędziów konkurencji biegowych
W dniach 10-11.12.2016 r. w Warszawie odbyło się szkolenie sędziów konkurencji biegowych, w którym na 36 uczestników aż 7 było z naszego województwa: Marzena Kulig, Kinga Szczęch, Beata Kądziołka, Adam Lichy, Ryszard Kądziołka, Ryszard Majchrowicz i dodatkowo Lena Majchrowicz. Celem szkolenia było usystematyzowanie wiedzy i przyjęcie ogólnych zasad działania wszystkich sędziów zgodnie z Regulaminem IAAF do podejmowanych decyzji na zawodach klasy od MM do wojewódzkich. Omówiono zasady współpracy Arbitrów Biegów i Sędziów Głównych Biegów z Delegatami Technicznymi, Komisją Biegową, Kierownikiem Sędziów Torowych i Komisją Odwoławczą podczas zawodów. Omówione zostały również zasady pracy z fotofiniszem. Na podstawie szkolenia zostanie przygotowany biuletyn informacyjny przez kolegę Filipa Moterskiego, który zostanie umieszczony na stronie.

3. Ryszard Kądziołka w Zarządzie CKS
W dniu 17.12.2016 r. w Warszawie na pierwszym Zebraniu Nowego CKS do składu Zarządu Centralnego Kolegium Sędziów poprzez głosowanie tajne dokooptowane zostały 3 osoby, w tym przedstawiciel naszego WKS Ryszard Kądziołka. Wreszcie będziemy mieć przedstawiciela naszego środowiska w najwyższych władzach i informacje z pierwszej ręki!
Cały skład CKS i  podział obowiązków pod adresem:
http://www.pzla.pl/zwiazek.php?_a=1&kat_id=78&_id=11378 .

4. Dodatkowe informacje
Dzięki uprzejmości Kolegów z WKS Łódź możemy korzystać z informacji zamieszczonych na ich stronie. Są tam m. In. materiały szkoleniowe, biuletyny CKS.
Link do strony WKS Łódz: http://wkslodz.pl

 5. Zmiany przepisów IAAF
Informacja Wojewódzkiego Kolegium Sędziów dotycząca zmian w przepisach IAAF
„W związku ze zbliżającymi się egzaminami ogólnopolskimi na licencję specjalistyczną sędziego lekkiej atletyki zamieszczamy, dla tych którzy jeszcze nie posiadają zeskanowane przepisy IAAF 2016 – 2017 w wersji polskiej oraz zmiany, które weszły w życie w dniu 01.11.2017 r.

Życzymy miłego utrwalania wiedzy i powodzenia na egzaminach zarówno tegorocznych jak i przyszłorocznych.”

Wojewódzkie Kolegium Sędziów

– przepisy IAAF 2016/2017 – link
– zmiany w przepisach IAAF – plik do pobrania