Wojewódzka Rada Trenerów

Wojewódzka Rada Trenerów wybrana podczas Walnego Zebrania Delegatów WRT w dniu 22 października 2016r. w Rzeszowie:
1. Wierzbicki Mirosław – Przewodniczący
2. Torba Tomasz – Zastępca Przewodniczącego
3. Barszcz Mirosław – Sekretarz

Informacje WRT: