Kalendarz 2022

Kalendarz Imprez POZLA na rok 2022 zatwierdzony na zebraniu Zarządu w dniu 08.01.2022
(korekta z dnia 18.05.2022)
– korekta terminu zawodów w Sanoku
– korekta terminu MPJ w Radomiu
– korekta terminów i miejsc zgrupowań