Kalendarz 2021

Kalendarz Imprez POZLA na rok 2021 po korekcie zatwierdzonej na zebraniu Zarządu w dniu 25.05.2021 – aktualizacja 30.08 (termin i miejsce zawodów LDK)