ZKN – aktualizacja składu na II półrocze 2018

Dział Szkolenia PZLA informuje:
Zgodnie z terminarzem założeń ZKN do 18 czerwca można składać propozycje nowych zawodników do ZKN na II półrocze. Zgłoszenia poprzez panel wojewódzki ze wskazaniem 1 wiodącej konkurencji.
Ze względu na centralne szkolenie chodu sportowego dodatkowy panel zgłoszeniowy z krótszym terminem zgłoszeń.

Otwarcie 2 paneli:
1 – chód sportowy. „Propozycje do ZKN na II półrocze 2018 – chód sportowy”.
Panel otwarty do 03.06.2018 po I części sezonu letniego (po akceptacji PZLA zmiana wchodzi w życie w dniu 06.06.2018).

2 – pozostałe konkurencje. „Propozycje do ZKN na II półrocze 2018”.
Panel otwarty do 18.06.2018 po I części sezonu letniego (po akceptacji PZLA zmiana wchodzi w życie w dniu 23.06.2018).

Wykaz szkolonych zawodników ZKN oraz ich korekty muszą być zaakceptowane i zatwierdzone przez pion szkolenia PZLA i Zarząd PZLA.

W związku z powyższym, POZLA prosi o przesyłanie na adres [email protected] propozycji kandydatur zawodników spełniających kryteria ZKN oraz zasługujących na włączenie do szkolenia w II półroczu 2018 roku.