Zgłoszenia zawodników do Szkolenia KNB w roku 2024 – decyzja PZLA

Polski Związek Lekkiej Atletyki rozpoczął procedurę zatwierdzenia zawodników do Szkolenia KNB w roku 2024.

Aktualizacja 18.12.2023:
Dział Szkolenia PZLA dokonał analizy zgłoszeń, podejmując decyzje dotyczące poszczególnych zawodników:
TAK – zawodnik zatwierdzony do szkolenia KNB 2024
NIE – zawodnik nie zatwierdzony do szkolenia KNB 2024
UZASADNIENIE – należy pisemnie uzasadnić, dlaczego zawodnik zasługuje na szkolenie KNB 2024

W związku z powyższym proszę o pilne przesłanie uzasadnień wskazanych zawodników na adres [email protected]

wykaz kandydatów do szkolenia KNB 2024 – decyzja PZLA

————————————————————————————————————————————
Kandydaci do szkolenia KNB spełniający normy wynikowe PZLA oraz uczestniczący w testach diagnostycznych KNB muszą zostać zgłoszeni przez panel STARTER do dnia 10.12.2023 (zgłaszają koordynatorzy KNB).
Po zamknięciu zgłoszeń, Dział Szkolenia PZLA dokona weryfikacji zgłoszeń oraz zatwierdzi zawodników do szkolenia na rok 2024

W związku z powyższym, prosimy o przesyłanie drogą mailową na adres [email protected] kandydatur zawodników spełniających normy wynikowe (lub będący blisko jej spełnienia) –  z podaniem:
– konkurencji i wyniku

– normy wynikowe KNB – plik do pobrania