VI Walny Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Delegatów POZLA

Termin: 21.06.2021, godz. 16.30 (I termin), 17.00 (II termin)
Miejsce: Fundacja na Rzecz Kultury Fizycznej w Kolbuszowej, ul. Wolska 2

W dniu 25 maja Zarząd POZLA podjął Uchwałę o zwołaniu VI Walnego Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego Delegatów Podkarpackiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki w Rzeszowie

Dokumenty dotyczące Zjazdu:
– Uchwała Zarządu – plik do pobrania
– Regulamin Zjazdu – plik do pobrania
– Porządek obrad – plik do pobrania
– Podział limitów delegatów – plik do pobrania

Po przeprowadzeniu procedury wyboru delegatów w klubach członkowskich, POZLA prosi o przesłanie informacji kto będzie reprezentował Klub, drogą mailową na adres [email protected] do dnia 13 czerwca 2021.