System Sportu Młodzieżowego 2017 – aktualizacja

Wyniki współzawodnictwa dzieci i młodzieży za rok 2017.

Podkarpacki OZLA prezentuje wyniki współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w ramach Systemu Sportu Młodzieżowego za rok 2017. Zestawienie wyników klubów oraz trenerów zawiera poprawki zgłaszane przez kluby, jednakże dalej jest wersją liczoną przez POZLA a nie wynikami zatwierdzonymi przez MSiT.