Program „Lekkoatletyka dla każdego!” w roku 2022

Polski Związek Lekkiej Atletyki rozpoczyna nabór trenerów do pracy w programie „Lekkoatletyka dla każdego!” w roku 2022.

Zgodnie z przyjętym założeniem, w pierwszej kolejności zatrudniani będą trenerzy aktualnie pracujący w programie, którzy pozytywnie przejdą weryfikację dotychczasowej pracy (m.in. poprawnie złożone sprawozdanie pracy trenera).

1. Nabór trenerów
Trenerzy zainteresowani pracą w programie w roku 2022 proszeni są o zgłaszanie swoich kandydatur poprzez formularz
https://forms.gle/Uxy8qFGmXUQoyXUu9
Panel będzie czynny w dniach 16.12 – 22.12.2021 r.

2. Planowane grupy szkoleniowe
Trener I-IV 

Warunki podstawowe:
– nie wymagamy licencji trenerskiej
– minimum 20 zawodników zgłoszonych do grupy (frekwencja na poziomie 75%)
– zajęcia 2 x tygodniowo
– bez licencji zawodniczej
– zgoda rodziców na udział w projekcie
– roczniki: 2014,2013,2012 i 2011

Trener V-VIII

Warunki podstawowe:
– wymagana licencja trenera
– roczniki: 2010,2009,2008,2007
– minimum 15 zawodników zgłoszonych do grupy ( frekwencja na zajęciach minimum 75%)
– zajęcia 3 x tygodniowo
– wymagana licencja zawodnicza
– konto zawodnicze w panelu starter
– wymagane aktualne orzeczenie lekarskie
– Uwaga: licencja zawodnicza i orzeczenie lekarskie należy uzupełnić w terminie do 21 dni po akceptacji trenera do projektu
Uwaga! możliwość zatrudnienia trenera w grupie V-VIII bez licencji PZLA. Jednak tylko w wyjątkowym przypadku, dla grup o wysokim potencjale sportowym zgłoszonych zawodników i po dokładnym uzasadnieniu przez Koordynatora. Warunkiem jest deklaracja o ukończeniu kursu instruktora do końca 2022 r.

Trener OSU
Warunki podstawowe:
– wymagana licencja trenera
– od 8 zawodników w grupach zaawansowanych technicznie do 16 zawodników w grupach biegowych i chodu (frekwencja na zajęciach minimum 90%)
– zajęcia 4-5 x tygodniowo
– wymagana licencja zawodnicza
– wymagane aktualne orzeczenie lekarskie

3. Zgłoszenie zawodników
Zgłoszenia zawodników poprzez panel STARTER PZLA.

Trenerzy OSU – prosimy o zgłoszenie od 8 do 16 zawodników.
Panel czynny:
– pierwszy termin: 17-27.12.2021 r. do godz. 23:55
– drugi termin: 3-9.01.2022 r. do godz. 23:55

Trenerzy V-VIII – prosimy o zgłoszenie minimum 15 zawodników.
Panel czynny:
– pierwszy termin: 17-27.12.2021 r. do godz. 23:55
– drugi termin: 3-9.01.2022 r. do godz. 23:55
– Uwaga: zgłaszamy zawodników z licencjami i orzeczeniami lekarskimi. W przypadku braku trener otrzymuje termin 21 dni na uzupełnienie.
Planowane terminy akceptacji naboru trenerów 28-30.12.2021 r. analiza zgłoszeń i akceptacja przez PZLA kandydatów zgłoszonym w pierwszym terminie
– 30.12 – ogłoszenie wyników na stronie Ldk!
– 10-25.02.2022 r. analiza zgłoszeń i akceptacja przez PZLA kandydatów zgłoszonych w drugim termie

Ostateczna decyzja o realizacji zadania uzależniona będzie od decyzji w tej
sprawie Ministerstwa i Turystyki oraz przyznania na ten cel środków.