Kalendarz Imprez POZLA 2024

Zarząd Podkarpackiego OZLA podczas ostatniego zebrania w dniu 7 marca dokonał korekty Kalendarza Imprez POZLA na rok 2024

kalendarz POZLA 2024 – plik do pobrania

Korekta dotyczy zmiany miejsc niektórych mityngów POZLA oraz miejsca i terminu zgrupowania wakacyjnego KWM – grupy biegów średnich. Dodano również lokalizację MP U20 oraz MP U16