Kadra woj. Młodzika na rok 2018

Informacje dotyczące KWM na rok 2018

Kadra woj. Młodzika 2018
Zgodnie z zaleceniami Działu Szkolenia PZLA, Podkarpacki OZLA otworzył panel zgłoszeń elektronicznych do zgłaszania kandydatów do KWM na rok 2018 wg zaleceń:.
– zgłoszeń dokonują kluby
– KWM na rok 2018 to zawodnicy z roczników 2003/2004
– zgłoszenia zawodników tylko z ważną licencją zawodniczą (licencje 2017 ważne są do 31.03.2018)
– panel pod adresem: http://www.domtel-sport.pl/zgloszenia/?Typ=6 otwarty jest do 15.01.2018 do godz. 24.00

Zgłoszenie kandydatur do szkolenia KWM nie jest równoznaczne ze zgłoszeniem zawodnika na obozy, jedynie zgłoszeniem chęci udziału zawodnika w szkoleniu KWM. Informacja dotycząca zgrupowań feryjnych POZLA będzie ogłoszona w osobnej wiadomości.