Kadra Narodowa B – uzupełnienie składu – decyzja PZLA

Polski Związek Lekkiej Atletyki informuje, że ruszyła procedura uzupełnienia składu Kadry Narodowej B.

– wykaz zawodników szkolonych w KNB – plik do pobraniaaktualizacja składu po hali (zawodnicy dopisani do szkolenia – poniżej wykazu pierwotnego)

Zgłoszenia mailowego dokonują koordynatorzy wojewódzcy KNB do dnia 26.02.2023
W związku z powyższym, prosimy o zgłaszanie kandydatur zawodników do dopisania do szkolenia KNB spełniających normy wynikowe. Jeżeli propozycja zgłoszenia dotyczy zawodnika niespełniającego normy – należy takie zgłoszenie dodatkowo umotywować, gdyż takie zgłoszenie wymaga zgody Trenera Blokowego PZLA
Zgłoszenia należy przesyłać mailem na adres [email protected]

– normy wynikowe KNB – plik do pobrania