ZKN- oświadczenie o ochronie danych osobowych

Podkarpacki OZLA informuje, że każdy zawodnik zatwierdzony do szkolenia w ZKN na rok 2018 zobowiązany jest do złożenia oryginalnego oświadczenia o ochronie danych osobowych. 

Wypełniony i podpisany druk oświadczenia należy przesłać na adres POZLA lub dostarczyć osobiście. Termin złożenia oświadczenia to 20.02.2018.
– lista szkolonych zawodników – plik do pobrania
– druk oświadczenia – plik do pobrania

adres do przesłania oświadczenia:
Podkarpacki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki
35-111 Rzeszów, ul. Wyspiańskiego 22

„Brak złożenia oryginału oświadczenia o ochronie danych osobowych przez zawodnika skutkuje natychmiastowym zawieszeniem zawodnika w akcjach szkoleniowych ZKN, a następnie w przypadku braku uzupełnienia w ciągu 14 dni skreśleniem z listy zawodników ZKN (brak zgody na gromadzenie przetwarzanie danych osobowych oznacza brak możliwości dofinansowania ze środków FRKF).”