Zgrupowania wakacyjne Kadry woj. Młodzika

Termin: 12 – 22.08.2019
Miejsce: Władysławowo i Sopot

Władysławowo – grupy sprintów, płotków, skoków oraz rzutów
Sopot – grupa biegów średnich i długich

POZLA prosi o przesyłanie zgłoszeń zawodników chętnych do udziału w zgrupowaniu do dnia 17.06.2019 drogą mailową na adres: biuro@pozla.pl w formie wypełnionego załącznika: plik do pobrania
Zgłoszenia będą przyjmowane tylko w formie kompletnie wypełnionego pliku.

Ważne informacje:
– odpłatność za zgrupowanie 300zł / zawodnik (w cenie jest koszt biletów PKP)
– na podstawie zgłoszeń, do dnia 20 czerwca 2019 Zarząd POZLA wytypuje listę uczestników zgrupowań zgodnie z poziomem sportowym zawodników oraz ilością dostępnych miejsc KWM
– wytypowani uczestnicy zgrupowań do dnia 30 czerwca 2019 dokonują wpłaty odpłatności za zgrupowanie na konto bankowe POZLA.
Brak wpłaty będzie oznaczał rezygnację z udziału w zgrupowaniu