Zgrupowania wakacyjne Kadry woj. Młodzika – AKTUALIZACJA i PRZEJAZDY

Termin: 12 – 22.08.2019
Miejsce: Władysławowo i Sopot

Władysławowo – grupy sprintów, płotków, skoków oraz rzutów
Sopot – grupa biegów średnich i długich

– lista uczestników zgrupowań – plik do pobrania
Na żółto oznaczeni są zawodnicy, którzy dokonali wpłaty za obóz, Dokonano aktualizacji listy uczestników w przejazdach grupowych PKP. Od tego momentu wycofanie się z obozu będzie skutkowało obciążeniem za koszty biletów PKP (Pendolino – łącznie 200zł).

Wyjazd i powrót ze zgrupowania:
– oba zgrupowania wyjeżdżają wspólnie pociągiem w dniu 12.08 o godz. 6.00 z Rzeszowa (nr pociągu Pendolino 3508)
– grupa z Sopotu ma przyjazd o 13:44, grupa z Władysławowa wysiada w Gdyni o 13:53, na miejsce zgrupowania ma podstawione autokary
– powrót w dniu 22.08 pociągiem Pendolino nr 5308, grupa z Władysławowa wsiada w Gdyni o godz. 14:16, grupa z Sopotu wsiada o godz. 14:25, przyjazd do Rzeszowa planowany na godzinę 21:58

Ważne informacje:
– odpłatność za zgrupowanie 300zł / zawodnik (w cenie jest koszt biletów PKP)
– wytypowani uczestnicy zgrupowań PILNIE! dokonują wpłaty odpłatności za zgrupowanie na konto bankowe POZLA.
nr konta: 57 8642 1126 2012 1145 1826 0001

Ważne dokumenty:
Zawodnicy uczestniczący w obozach muszą posiadać następujące dokumenty
aktualna karta zdrowia sportowca
zgoda rodzicówplik do pobrania
oświadczenie POZLAplik do pobrania
oświadczenie PFSplik do pobrania
Podane powyżej zgody i oświadczenia muszą posiadać zawodnicy, którzy nie brali udziału w zgrupowaniach feryjnych i nie przedłożyli ich wówczas. Druk zgody rodziców muszą posiadać również zawodnicy uczestniczący w obozie na koszt własny.