Zgrupowania lipcowe Kadr woj. Podkarpackiego – AKTUALIZACJA

Informacje dotyczące zgrupowań lipcowych POZLA

Termin i miejsce:
11-19.07.2020Kolbuszowa – sprint, płotki, skoki
11-19.07.2020Mielec – rzuty
16-23.07.2020 Ulanów – biegi średnie i chód

Odpłatność za zgrupowanie:
– Kolbuszowa i Mielec – 150zł / zawodnik
– Ulanów – 130zł / zawodnik

lista uczestników potwierdzonych – plik do pobrania
– w obozach biorą udział zawodnicy tylko z ważnymi badaniami lekarskimi

Ważne dokumenty:
KAŻDY UCZESTNIK ZGRUPOWANIA (ZAWODNIK I TRENER) SKŁADA OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJplik do pobrania

Zawodnicy uczestniczący w obozach muszą posiadać następujące dokumenty (składamy dokumenty kierownikowi zgrupowania w dniu rozpoczęcia)
zgoda rodzicówzawodnicy niepełnoletni plik do pobrania
oświadczenie POZLAwszyscy zawodnicyplik do pobrania
– oświadczenie PFS – młodzicy członkowie KWMplik do pobrania
oświadczenie PZLAczłonkowie ZKNplik do pobrania