Zgrupowania Kadr POZLA w Mielcu i Ulanowie

Termin: 8-14.04.2017
Miejsce:
1. Mielec – konkurencje techniczne oraz sprinty i płotki
2. Ulanów – biegi średnie

  • ze względu na duże zainteresowanie zgrupowaniami kadry młodzików oraz ograniczonymi środkami finansowymi KWM – Dział Szkolenia POZLA podjął decyzję o skróceniu obozów o jeden dzień tj. do dnia 14 kwietnia (aktualny termin 8 – 14.04.2017)
  • koszt udziału w zgrupowaniu: 70zł od zawodnika
  • zgrupowania rozpoczynają się w sobotę 8 kwietnia treningiem ok godz. 11.00, pierwszy posiłek to obiad
  • lista uczestników obozu w Mielcu – plik do pobrania
  • lista uczestników obozu w Ulanowie – plik do pobrania
  • POZLA przypomina o obowiązku posiadania ważnych badań lekarskich zawodników KWM
  • na liście uczestników obozu w Mielcu są zawodnicy ZKN, którzy mają nie ważne badania lub badania kończą się w trakcie obozu – konieczność aktualizacji niezbędna do uczestnictwa w obozie!