PILNE! Zawodnicy ZKN – Druk ochrony danych osobowych

Wielu zawodników nie dotrzymało terminu złożenia oświadczenia! Brak pilnego dostarczenia druku będzie skutkował skreśleniem ze szkolenia ZKN!

Zgodnie z decyzją Działu Szkolenia PZLA wszyscy zawodnicy zakwalifikowani do szkolenia w ramach Zaplecza Kadry Narodowej na rok 2019 zobowiązani są do złożenia oryginału oświadczenia o ochronie danych osobowych.

– lista szkolonych / wykaz złożonych oświadczeń – plik do pobrania

Ostateczny, nieprzekraczalny termin złożenia oświadczenia w biurze POZLA to środa 27 luty

oświadczenie PZLA – członkowie ZKN – plik do pobrania