Zawodnicy i trenerzy ZKN – druk zgody na przetwarzanie danych

Podkarpacki OZLA informuje, że wszyscy zawodnicy powołani do szkolenia ZKN 2021 oraz trenerzy uczestniczący w zgrupowaniach ZKN zobowiązani są do dostarczenia do biura POZLA podpisanego druku zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Druk można złożyć wraz z pozostałymi formalnościami podczas zgrupowania feryjnego w Mielcu i Ulanowie, natomiast zawodnicy nie uczestniczący w tych zgrupowaniach muszą dostarczyć oryginał do biura POZLA w Rzeszowie do dnia 13 stycznia (środa) pocztą lub osobiście.
Brak złożenia druku w wyznaczonym terminie będzie równoznaczny ze skreśleniem z listy szkolonych.