Zaplecze Kadry Narodowej – uzupełnienie

Dział Szkolenia PZLA informuje, że do dnia 15.06.2017 istnieje możliwość dopisania zawodnika do szkolenia w Zapleczu Kadry Narodowej Juniorów i Młodzieżowców.

O dopisanie do szkolenia w ZKN wnioskuje trener koordynator poprzez zgłoszenie w panelu zgłoszeń PZLA. Panel dla Okręgowych Związków Sportowych otwarty jest do dnia 15.06.2017. W związku z powyższym POZLA prosi kluby woj. podkarpackiego o przesłanie propozycji zawodników drogą mailową na adres [email protected] zawierające krótkie uzasadnienie.

Zawodnicy proponowani do ZKN muszą spełniać normy wynikowe – plik do pobrania