Zaplecze Kadry Narodowej Juniorów i Młodzieżowców 2017

Podkarpacki OZLA informuje, że Dział Szkolenia PZLA zakończył weryfikację oraz zatwierdzanie składów osobowych kadr ZKN na rok 2017. Wszyscy zawodnicy powołani do szkolenia muszą posiadać aktualne badania lekarskie oraz podpisane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

– lista zawodników zatwierdzonych do szkolenia – plik do pobrania
– druk oświadczenia zawodnika – plik do pobrania
– skan aktualnych (ważnych) badań lekarskich należy przesłać drogą mailową na adres [email protected] do dnia 26.01.2017
– oryginał podpisanego oświadczenia zawodnika należy dostarczyć do biura POZLA do dnia 04.02.2017