VI Walny Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Delegatów POZLA

W dniu 21 czerwca w Kolbuszowej odbył się VI Walny Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Delegatów Podkarpackiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki..

W trakcie Zjazdu, Delegaci dokonali wyboru władz Związku na kadencję 2021-2024.

Skład Zarządu POZLA:
1. Michał Tittinger – Prezes
2. Stanisław Zioło – Wiceprezes ds. sportowych
3. Krzysztof Sugier – Wiceprezes ds. organizacyjynych
4. Jacek Bigus – Sekretarz
5. Paweł Drapała – Skarbnik
6. Mirosław Wierzbicki – Woj. Rada Trenerów
7. Ryszard Kądziołka – Woj. Kolegium Sędziów
8. Julian Zięba – Członek Zarządu
9. Piotr Kowal – Członek Zarządu

Skład Komisji Rewizyjnej POZLA:

1. Ryszard Franuszkiewicz – Przewodniczący
2. Ryszard Majchrowicz – Członek Komisji
3. Tomasz Socha – Członek Komisji

W trakcie obrad Zjazdu wybrano również delegatów na Walny Zjazd PZLA we wrześniu oraz dokonano zmian statutowych celem aktualizacji zapisów Statutu POZLA do sprawnego, bieżącego funkcjonowania Związku.