Szkolenie ZKN – oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych – PILNE!!!

Zawodnicy powołani do szkolenia ZKN na rok 2020 do dnia 31.12.2019 byli zobowiązani złożyć w biurze POZLA wypełniony i podpisany druk zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Aktualny wykaz posiadanych oświadczeń – plik do pobrania (posiadane zgody zaznaczone są na żółto)
– druk oświadczenia – plik do pobrania

Proszę o pilne dostarczenie druków (oryginał) – najlepiej na jutrzejszych zawodach w Mielcu. Zawodnicy, którzy nie dopełnią formalności zostaną skreśleni ze szkolenia ZKN