Stypendia sportowe Województwa Podkarpackiego

Podkarpacki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki informuje trenerów i działaczy klubów i sekcji LA o wcześniejszym terminie składania wniosków na stypendia sportowe dla zawodników oraz na nagrody dla trenerów i działaczy Województwa Podkarpackiego, który upływa z dniem 30.11.2019.

Powodem przyśpieszenia naboru wniosków jest wcześniejszy termin Gali Sportu Młodzieżowego (koniec stycznia 2020).
Wnioski na stypendia dla zawodników należy złożyć w biurze POZLA, który dodaje swoją adnotację oraz wpisuje miejsce w rankingu, natomiast wnioski na nagrody dla trenerów i działaczy można składać osobiście w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie. Do wniosku stypendialnego dla zawodników należy dołączyć potwierdzenie wyniku sportowego wystawione przez PZLA oraz potwierdzenie posiadania licencji zawodniczej.
Termin złożenia wniosku w biurze POZLA to 15 listopada 2019.

– ranking zawodników ustalony przez Zarząd POZLA w dniu 29.10.2019 – plik do pobrania
– druk wniosku stypendialnego dla zawodnika – plik do pobrania
– druk wniosku o nagrodę trenera lub działacza – plik do pobrania