Stypendia sportowe Województwa Podkarpackiego

Podkarpacki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki przypomina trenerom i działaczom klubów i sekcji LA o terminie składania wniosków na stypendia sportowe dla zawodników oraz na nagrody dla trenerów i działaczy Województwa Podkarpackiego, który upływa z dniem 31.12.2017.

Wnioski na stypendia dla zawodników należy złożyć w biurze POZLA, który dodaje swoją adnotację oraz wpisuje miejsce w rankingu, natomiast wnioski na nagrody dla trenerów i działaczy można składać osobiście w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie. Do wniosku stypendialnego dla zawodników należy dołączyć potwierdzenie wyniku sportowego wystawione przez PZLA oraz potwierdzenie posiadania licencji zawodniczej.

– ranking zawodników ustalony przez Zarząd POZLA w dniu 24.11.2017 – plik do pobrania
– druk wniosku stypendialnego dla zawodnika – plik do pobrania
– druk wniosku o nagrodę trenera lub działacza – plik do pobrania