RODO PZLA – umowa przekazywania danych osobowych

Polski Związek Lekkiej Atletyki jako administrator bazy danych zawodników zobowiązany jest podpisać umowy w zakresie przekazywania danych z Klubami i Okręgami zgodnie z RODO. W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem sezonu jesteśmy obustronnie zobligowani do dopełnienia tego obowiązku.

Przedstawiamy Państwu (w załączniku) podpisany przez Związek skan umowy, który należy wydrukować (w kolorze) i uzupełnić o:
– datę podpisania przez Państwa Umowy,
– dane klubu,
a następnie podpisać przez upoważnione osoby (zgodnie ze statutem).

Z reguły statuty upoważniają dwie osoby z zarządu. Proszę zwrócić uwagę na zapisy statutu lub wewnętrznych uchwał. Podpisany skan należy odesłać na adres: daneosobowe@pzla.pl w nieprzekraczalnym terminie do 24.04.2019. Po zweryfikowaniu prawidłowości złożonych podpisów dokument zostanie przez pracownika Związku umieszczony w bazie klubu. W przypadku braku dopełnienia tego obowiązku zablokowany zostanie dostęp do danych i nie będzie możliwe zgłaszanie zawodników do imprez i systemu licencji. Prosimy, aby zaktualizować w bazie klubu KRS lub wpis do ewidencji stowarzyszeń.

Informacja na stronie PZLA wraz z załącznikami do pobrania:
https://pzla.pl/aktualnosci/10894-wazny-komunikat-dla-klubow-i-okregow-zwiazkow