Nabór trenerów do programu „Lekkoatletyka dla każdego!” na rok 2021

Polski Związek Lekkiej Atletyki poinformował o rozpoczęciu procedury naboru trenerów do prowadzenia zajęć w ramach programu „Lekkoatletyka dla każdego!” na rok 2021.

Zgłoszenia trenerów do prowadzenia zajęć:
https://forms.gle/Gm9Yk9ZTeTMaSSM68

Zgłoszenia zawodników z klas VI-VIII

https://starter.pzla.pl/?Typ=5

W panelu mamy do wyboru prowadzenie zajęć na 4 poziomach:
trener I-III (2x w tygodniu)
trener I-VI (2x IV-VI i 1x I-III)
trener IV-VI (3x w tygodniu)
trener VI-VIII (3x w tygodniu)

Ostateczna decyzja o uruchomieniu szkolenia w danych grupach uzależniona będzie od decyzji Ministerstwa i wysokości przyznanych środków oraz liczby chętnych trenerów do prowadzenia zajęć w danych grupach. Trenerzy kandydujący do prowadzenia zajęć w grupach VI-VIII powinni równolegle zgłosić minimum 15 zawodników przez panel starter, a trener prowadzący zajęcia w tej grupie musi posiadać kwalifikacje instruktor PZLA lub wyższe.

Jeśli chodzi o zgłoszenia dla trenerów w Ośrodkach GSP i GSU wkrótce zostaną otwarte zgłoszenia dla zawodników w panelu starter.