Kurs na Sędziego Lekkiej Atletyki

W dniu 09.12.2021 na obiektach Uniwersyteckiego Centrum Lekkoatletycznego – Ośrodka Badań Innowacyjnych w Sporcie przy ul. Cichej w Rzeszowie odbył się kurs dla kandydatów na sędziego lekkiej Atletyki organizowany przez Podkarpacki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki oraz Wojewódzkie Kolegium Sędziów.

Zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne na hali przeprowadzone zostały przez dwóch sędziów: Kingę Szczęch (konkurencje biegowe) oraz Ryszarda Kądziołkę (konkurencje techniczne i część ogólna).
Kurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem, brało w nim udział 50 osób. Miejmy nadzieję, że większość z kandydatów będzie doszkalać swoją wiedzę i umiejętności podczas nadchodzącego sezonu halowego jak i również w sezonie letnim.
Kinga Szczęch / fot. Damian Kic