Krajowy Zjazd Delegatów Wojewódzkich Kolegiów Sędziów

W dniu 13.11.2021 r. w Warszawie odbył się Krajowy Zjazd Delegatów Wojewódzkich Kolegiów Sędziów. Przewodniczącym Centralnego Kolegium Sędziów na kadencję 2021-2024 został wybrany dr Filip Moterski z Łodzi.

Do Zarządu Centralnego Kolegium Sędziów, składającego się z 16 sędziów z całej Polski po raz pierwszy zostało wybranych dwóch przedstawicieli naszego województwa: Ryszard Kądziołka oraz Kinga Szczęch.
Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy