Konsultacja selekcyjno – diagnostyczna ZKN w Spale

Termin: 26 – 29.10.2017
Miejsce: COS OPO Spała

Polski Związek Lekkiej Atletyki informuje, że w dniach 26-29 października odbędzie się centralna konsultacja selekcyjno-diagnostyczna Zaplecza Kadry Narodowej Juniorów. W konsultacji udział wezmą najbardziej perspektywiczni członkowie ZKN z całego kraju oraz trenerzy wiodący i współpracujący z kadrami ZKN w województwach wg przyznanych przez PZLA limitów.
Ważne informacje:
– koszt udziału w konsultacji – bezpłatnie, uczestnicy pokrywają dojazd we własnym zakresie
– limit zawodników dla woj. podkarpackiego – 8
– limit trenerów dla woj. podkarpackiego – 6
– wykaz zawodników proponowanych do udziału, z których zostanie wybrana 8-ka uczestników – plik do pobrania
– informację dotyczącą chęci udziału w konsultacji (zawodnicy a także trenerzy) przesyłamy drogą mailową na adres [email protected] do dnia 10.10.2017 do godz. 20.00
– program konsultacji – plik do pobrania
– ze względu na krótki termin zgłoszenia internetowego, informacja przesłana po terminie nie będzie uwzględniona