KKL Stal Stalowa Wola – fuzja KKS Victoria i MKL Sparta

W dniu 10 grudnia w Stalowej Woli odbyło się Walne Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków KKS Victoria, które na mocy fuzji klubów KKS Victoria i MKL Sparta oraz w oparciu o bazę i istniejący statut Victorii, powołało do życia KKL Stal Stalowa Wola.

Delegaci Walnego Zjazdu wybrali władze Klubu:
Zarząd Klubu:
– Paweł DRAPAŁA – Prezes
– Monika KŁOSOWSKA – Wiceprezes
– Lucjan MACZKOWSKI – Wiceprezes
– Marek PAKUŁA – Skarbnik
– Edward SUDOŁ – Sekretarz
– Mirosław BARSZCZ – Członek
– Wojciech ZIELIŃSKI – Członek
Komisję rewizyjną:
– Piotr ANIOŁ – Przewodniczący Komisji
– Stanisław ŁAŃCUCKI – Członek
– Krzysztof MOMOT – Członek
oraz nadało godność:
– Stanisław ANIOŁ – Honorowy Prezes Zarządu
– Benedykt SOBCZYŃSKI – Honorowy Członek Zarządu

Od 1 stycznia 2022 roku w Stalowej Woli rozpocznie działalność:
Katolicki Klub Lekkoatletyczny Stal Stalowa Wola.