Janusz Mazur wybrany ponownie na Prezesa POZLA.

1 października w rzeszowskiej restauracji „Per Tutti” odbył się V Walny Zjazd Delegatów Podkarpackiego OZLA. W obradach udział wzięło 37 delegatów, przedstawicieli podkarpackich klubów lekkoatletycznych a także delegaci z ramienia Wojewódzkiego Kolegium Sędziów oraz Wojewódzkiej Rady Trenerów. Obrady swoją obecnością zaszczycił Prezes Podkarpackiej Federacji Sportu – Mateusz Błachowicz.
W pierwszej części obrad wysłuchano sprawozdań Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Związku za lata 2012-2016, po czym na wniosek WKR, delegaci udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi. Pierwszym głosowaniem był wybór Prezesa POZLA. Jedynym kandydatem zgłoszonym z sali okazał się obecny Prezes – Janusz Mazur, który został wybrany na to stanowisko na kolejną 4-letnią kadencję.
W kolejnym głosowaniu wybrano 6 członków Zarządu, spośród zgłoszonych 8 kandydatów. Do Zarządu POZLA wybrano (w nawiasie funkcja po ukonstytuowaniu się władz):
1. Stanisław Zioło (wiceprezes ds. sportowych)
2. Krzysztof Sugier (wiceprezes ds. organizacyjnych)
3. Jacek Bigus (sekretarz)
4. Michał Tittinger (skarbnik)
5. Stanisław Anioł (członek)
6. Julian Zięba (członek)
9-osobowy Zarząd uzupełnią przewodniczący Wojewódzkiego Kolegium Sędziów oraz Wojewódzkiej Rady Trenerów.
Komisja Rewizyjna została wybrana w składzie:
1. Ryszard Majchrowicz – przewodniczący
2. Adam Lichy – zastępca przewodniczącego
3. Mieczysław Pikor – członek komisji
Ostatnim głosowaniem Walnego Zjazdu był wybór Delegatów na Walny Zjazd PZLA, Podkarpacki OZLA wg ustaleń Polskiego Związku Lekkiej Atletyki otrzymał 4 miejsca, na które powołano:
1. Janusz Mazur
2. Michał Tittinger
3. Krzysztof Sugier
4. Krzysztof Tulej