Informacja PZLA dotycząca wydawania licencji U-16 i młodszych

Zgodnie z regulaminem PZLA licencja zawodnicza przyznawana jest na podstawie złożonego elektronicznego wniosku w systemie STARTER, do którego dołączony jest skan potwierdzenia wniosku.

Jest to rozwiązanie, które eliminuje konieczność wysłania korespondencji pocztą tradycyjną i zdecydowanie skraca czas przyznawania licencji.

Uprzejmie przypominamy, że dołączenie potwierdzenia wniosku jest wymagane a licencja NIE może zostać wydana bez dołączenia do systemu tego dokumentu.

W związku z powyższym od 9 maja w systemie STARTER zostaje zablokowana możliwość przyznania licencji bez dołączonego potwierdzenia wniosku w systemie. Przycisk przyznania licencji będzie nieaktywny do czasu potwierdzenia przez Woj. ZLA przyjęcia potwierdzenia wniosku.

W przypadku, gdy do Woj. ZLA dokumenty zostaną dostarczone w formie papierowej konieczne będzie dodanie ich do systemu.

Przyznanie licencji nowemu zawodnikowi wymaga następujących czynności.

  1. Otwarcie załącznika (wniosku) i sprawdzenie czy jest prawidłowy, w całości i kompletny. Wniosek powinien zostać dodany w formacie jpg lub PDF, musi być czytelny i stanowić kopię oryginału (nie innej kopii). Może to być skan lub zdjęcie.
  2. Osoba odpowiedzialna w Woj. ZLA potwierdza poprawność złożonego wniosku.
  3. Potwierdzenie wpłaty
  4. Przyznanie numeru licencji poprzez wciśnięcie przycisku „NADAJ”
  5. Przedłużenie licencji poprzez wciśnięcie przycisku „PRZEDŁUŻ”

Oryginał potwierdzenia wniosku pozostaje i jest przechowywany w klubie.