Zgrupowanie ZKN przed OOM

Termin: 24 – 31.07.2017
Miejsce: Mielec, Hotel “POLSKI”

Informacje:
1. zgrupowanie rozpocznie się treningiem w dniu 24 lipca (poniedziałek) o godz. 11.00, przyjazd i zakwaterowania do godz. 10.00, pierwszy posiłek to obiad
2. zgrupowanie zakończy się w dniu 31 lipca (poniedziałek) treningiem w godzinach dopołudniowych, ostatni posiłek to śniadanie
3. zawodnicy poza szkoleniem ZKN uczestniczą w zgrupowaniu na koszt własny, koszt osobodnia w Hotelu “POLSKI” – 87zł (87zł x 7 dób = 609zł) – płatne bezpośrednio w hotelu
4. zawodnicy spełniający kryteria powołania do ZKN zostali zgłoszeni do Działu Szkolenia PZLA celem dopisania do ZKN
5. w związku z ciągłymi zmianami na listach OOM – skład obozu może ulec zmianie
6. potwierdzenie udziału w zgrupowaniu do dnia 16.07 (niedziela)

lista uczestników zgrupowania – plik do pobrania