Zgrupowania świąteczne Kadr woj. Podkarpackiego

Termin: 27-31.12.2017
Miejsce: Mielec i Ulanów

Zgrupowania świąteczne Kadr woj. Podkarpackiego w terminie 27-31.12.2017:
Mielec
– zakwaterowanie w Hotelu „Polskim” przy ul. Biernackiego
– grupy szkoleniowe: sprint, płotki, skoki, rzuty
– zgrupowanie rozpoczyna się treningiem w dniu 27.12 (środa) o godz. 11.00, przyjazd i zakwaterowanie do godz. 10.30
– dopłata do zgrupowania 50zł od zawodnika
– lista zawodników proponowanych do udziału – plik do pobrania
potwierdzenie udziału do dnia 15.12
Ulanów
– zakwaterowanie w Hotelu „Galicja” przy ul. Podlądzie
– grupy szkoleniowe: biegi średnie, chód sportowy
– zgrupowanie rozpoczyna się treningiem w dniu 27.12 (środa) o godz. 11.00, przyjazd i zakwaterowanie do godz. 10.30
– dopłata do zgrupowania 50zł od zawodnika
– lista zawodników proponowanych do udziału – plik do pobrania
potwierdzenie udziału do dnia 15.12

Ze względu na ograniczoną ilość środków finansowych na zgrupowania, po zebraniu wszystkich potwierdzeń, POZLA w dniu 18.12 (poniedziałek) ogłosi ostateczną liczbę uczestników.