Zaplecze Kadry Narodowej Juniorów i Młodzieżowców na rok 2018 – aktualizacja

Dział Szkolenia PZLA dokonał zatwierdzenia składu na rok 2018

– wykaz zawodników zatwierdzonych do szkolenia – plik do pobrania

Zawodnicy, którzy przy swoim nazwisku mieli informację: UZASADNIENIE uzyskali akceptację po analizie przesłanego uzasadnienia.
Do dnia 30.12. do godz. 24.00 istnieje jeszcze możliwość wykreślenia ze szkolenia zawodników, którzy:
– do usunięcia członek Kadry Narodowej (bowiem jest już na listach PZLA),
– do usunięcia zawodnik, który nie trenuje lub są inne istotne powody o wykreśleniu
w przypadku zaistnienia jednego z tych warunków, prosimy o pilną informację gdyż zawodnik zatwierdzony do szkolenia, a nie uzyskujący w sezonie odpowiednich wyników wpływa negatywnie na skuteczność szkolenia grupy ZKN (analiza PZLA mająca wymierne skutki finansowe).